• Kohteen arviointi 
  • Myyntiin tarvittavien asiapapereiden tilaukset 
  • Valokuvaus
  • Markkinointi (kotisivut, oikotie, lehti-ilmoittelu sop.mukaan) 
  • Asuntoesittelyt 
  • Tarjousasiapaperit 
  • Kauppakirjan laadinta